NU udkommer fire gange årligt.

To gange årligt har NU buyer’s magazine fokus på Copenhagen Fashion Week, og disse udgaver sendes direkte til mode-indkøbere i primært Skandinavien. Det uddeles også til indkøbere på skandinaviske modemesser.
Teksten i magasinet er på dansk/engelsk.

To gange årligt udkommer NU International forud for de internationale fagmesser i juni/december.
Teksten her er engelsk. Disse udgaver sendes til mode, design- og livsstilsbutikker i Europa.

Formater og priser NU International-udgaver juni/december
1/1 (helside/full page 225×297 mm): 21.000 DKK
2/1 (et opslag/double page 450×297 mm): 34.000 DKK

Formater og priser Copenhagen Fashion Week-udgaver juli/januar
1/1 (helside/full page 225×297 mm):
21.000 DKK
2/1 (et opslag/double page 450×297 mm):
34.000 DKK

Til alle priser skal tillægges moms. Prisen er baseret på trykklar pdf.
Layout og rettelser udføres mod betaling.

Oplag
8.000 i januar/juli, 8.000 i juni/december.

Download mediainformation.

Mediainfo_S:S 22