Ganni fortsætter vækst

Mens en række danske modevirksomheder fortsat har problemer med at vækste, fortsætter Ganni fremgangen.

Ganni har igen i 2015 forbedret både top- og bundlinje.

Bruttofortjenesten steg fra 28,8 mio. kr. i 2014 til 34,3 mio. kr. i 2015 (tilbage i 2013 var bruttofortjenesten 20,2 mio. kr.), mens årets resultat landede på 5,2 mio. kr. mod 3,5 mio. kr. året før.
Egenkapitalen var ved regnskabsårets udgang 16,4 mio. kr.
Ifølge ledelsesberetningen anses årets resultat for tilfredsstillende, og ledelsen forventer fortsat stigende omsætning med et forøget positivt resultat før renter i 2016. Den allerede forløbne del af året har bekræftet forventningerne, hedder det videre.

Det er Nicolaj Reffstrup, der er adm. direktør for Ganni A/S.

Ganni

Book your tickets